top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Taste Importsin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä

NDN Creations ℅ Taste Imports

Y-tunnus: 2174389-0

Vanha talvitie 19 A

00580 Helsinki

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Netta Laurenne

netta@tasteimports.fi
+358 40 589 6816  

 

Rekisterin nimi

Taste Importsin markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilytysaika

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Käytämme tietoja asiakkaan suostumuksella tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen sekä markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa yrityksen asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan yrityksen asiakastietorekisteristä.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Keräämme rekisteriimme tietoja, jotka asiakas on meille luovuttanut sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapahtumissa, www-lomakkeilla, sosiaalisessa mediassa tai sopimuksissa. Rekisteri voi sisältää käyttäjän nimen ja yhteystiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten laskutustavat, ja ostohistorian), markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot sekä  evästeisiin liittyvät tiedot.

 

Käyttäjän hyväksyessä evästeiden käytön kerättyä tietoa voidaan käyttää kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen, jonka johdosta käyttäjä saattaa nähdä mainontaamme myös muissa vierailemissaan sivustoissa ja palveluissa. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sen, että sivusto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli asiakkaan henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, ilmoitetaan siitä asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti erikseen. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta vain sillä edellytyksellä, että lakisääteisiä velvoitteita henkilötietojen käsittelystä EU/ETA-maiden ulkopuolella noudatetaan.

 

Rekisterin suojaus

Taste Imports pitää asiakkaan henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että kaikki asiakkaan henkilötietojen käsittelyä hoitavat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

bottom of page